Professionella snickare

Apladalens Byggservice AB har en lång erfarenhet i byggbranschen. Vi är dag tre kompetenta och erfarna snickare som åtar oss allt från mindre renoveringsuppdrag till totalentreprenader för både privatpersoner och företag runt om i Värnamo med omnejd.

Bygg

Ny-, om- och tillbyggnation

Renovering

Kök och badrum

Golv

Golv för hela huset

Nybyggnation

Garage, stugor, altaner m.m.

Vi samarbetar mycket med Trivselhus

De entreprenörer som vi har godkänt och som därmed ingår i vårt nätverk, får kontinuerlig information om samt utbildning och uppdatering av Trivselhus produkt inklusive förändringar i de regelverk som berör nybyggnation. De av oss avsiktsförklarade entreprenörerna, som är duktiga yrkesmän med god produktkännedom och vidimerad erfarenhet av att bygga Trivselhus, förstår vikten av att förvalta och slutföra vår produkt – det småländska hantverket - på bästa sätt.
Källa: www.trivselhus.se